HySoft Brno

 

je firma zabývající se 

 

 - vývojem softwaru pro potřeby vodního hospodářství

- vývojem srážkoodtokového modelu HYDROG určeného k simulaci, predikci a operativnímu řízení odtoku vody ze soustavy vodních nádrží za povodňových situací

- zpracováním studií zaměřených na problematiku vodního hospodářství, například:

      - účinky protipovodňových opatření, transformace povodňových vln (poldry, nádrže, rozlivy)

      - analýzy srážkoodtokových poměrů apod.

 

Firma byla založena v roce 1991.

 

!Stránky jsou ve výstavbě!

 

 


©2021 HySoft Brno. Všechna práva vyhrazena