HYDROG ver. 10.5

HYDROG je srážkoodtokový model určený k simulaci, predikci a optimalizaci odtoků ze soustavy vodních nádrží za povodňových situací.

HYDROG ver. 10.5 umožňuje:

- deterministický výpočet na základě jedné varianty vstupních dat;

- variantní výpočet na základě několiva variant vstupních dat;

- stochastický výpočet pomocí generátoru vstupních dat.

GetSimple Features

  • XML based data storage
  • Best-in-Class User Interface
  • 'Undo' protection & backups
  • Easy to theme
  • Great documentation
  • Growing community

This is your sidebar text. Please change me in Theme -> Edit Components

Download the Latest GetSimple