Studie

 

Příklady zpracovaných studií:

 

Začlenění soustavy poldrů do srážkoodtokového modelu soutokové oblasti Moravy a Dyje (ČHMÚ, 2010)

 

Začlenění rozlivů do srážkoodtokového modelu Moravy a Bečvy (ČHMÚ, 2011)

 

Operativní řízení odtoků ze soustavy nádrží v povodí Ostravice a Olše s využitím stochasticky popsaných srážek (Povodí Odry, s.p., 2015)


©2021 HySoft Brno. Všechna práva vyhrazena