Základní informace

 

HYDROG je srážkoodtokový model určený k simulaci, predikci a optimalizaci odtoků ze soustavy vodních nádrží za povodňových situací.

HYDROG ver. 10.5 umožňuje:

- deterministický výpočet na základě jedné varianty vstupních dat;

- variantní výpočet na základě několiva variant vstupních dat;

- stochastický výpočet pomocí generátoru vstupních dat.


©2021 HySoft Brno. Všechna práva vyhrazena